• Vestervang Skole
Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Vestervang Skole
Boghvedevej 26
8800 Viborg


Tlf. 8787 2630
E-mail: [email protected]
Web: vestervangskole.dk

Skoleleder: Mikael Bugge Andreasen
Formand for skolebestyrelsen: Rasmus Brodd Johnsen

Vestervang Skole er en afdelingsopdelt folkeskole i Viborgs vestlige bydel.

Skolen er en klyngeopdelt, 3-sporet folkeskole fra 0. - 9 årgang. Pr. 1. marts 2018 er der 761 elever på Vestervang Skole, hvoraf 100 er tilknyttet A-Gruppen, som er skolens Autisme-afdeling.

Skolen har SFO fra 0. - 3. klasse. Endvidere tilbydes morgenpasning for 4. klasse.
SFO er primært opdelt i de enkelte årgange, og byder på bl.a. friluftsliv, idræt, musik/drama, vandaktiviteter, leg og diverse værksteder f.eks sløjd.
 
Fra 4. klasse er der mulighed for klubtilbud i Klub Vest.
 
 
Værdier
Viborg Kommune arbejder overordnet ud fra fire værdier:
 
Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod
 
Vestervang Skole har i tråd med kommunes værdier udarbejdet et værdisæt, der danner grundlaget for skolens læringsmiljø:
 
Samarbejde, Tillid, Åbenhed, Ansvarlighed og Udvikling

Vision

  • Vestervang Skole arbejder som en lærende organisation, og skaber udvikling gennem demokratiske processer, nytænkning og refleksion.
     
  • Vestervang Skole arbejder som helhedsskole på 0. - 9. årgang, hvor forskellige faggrupper samarbejder om at styrke elevernes faglige samt alsidige personlige udvikling.
     
  • Vestervang Skole har et respektfyldt og anerkendende læringsmiljø, hvor elever, forældre og ansatte er værdsatte.
     
  • Vestervang Skole udvikler i samarbejde med forældrene livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.